Pitaj Isusa i Mariju karte

Blažena Marija – Majka Isusova, živjela je u Nazaretu u braku sa Josipu te je začela po Duhu Svetome i rodila Isusa – sina Božjega.

Isus Krist Nazarećaninin – utjelovljeni sin Božji, Mesija, Spasitelj i Otkupitelj svijeta.
Zauzimao se za obespravljene ljude, lijčeio bolesne, slijepe i gluhe, gubavce, padavičare, uzete, pomagao siromasima, grešnike je obratio, hodao je po vodi, istjerivao zle duhove iz opsjednutih ljudi, a jednom je i oživio Lazara, koji je umro.

Isus i Marija zrače suosjećanjem i bezuvjetnom ljubavi dajući podršku svim potrebitima.

Kada te nešto muči, sklopi oči, umiri svoje disanje, udahni duboko 3 puta, postavi pitanje i klikni na Izvuci karticu, te ćeš dobiti poruku Isusa ili Marije, koji će te usmjeriti u pravcu koji je najbolji za tebe u ovom trenutku. Ako želiš izvući novu karticu, klikni na Shuffle, pa ponovo Pick a Card!

Shuffle
Pick a card