Kada god nam je teško, u nedoumici smo ili nam jednostavno treba smjernica za dalje anđeoske kartice su od velike pomoći. Osmislila sam 6 vrsta različitih karata:

  • Anđeli i vile – daju podršku u svakodnevnim situacijama
  • Isus i Marija – pružaju podršku u iscjeljenju
  • Avatari i sveci – daju blagoslov i usmjeravaju na duhovni put
  • Boginje (ženski aspekt božanskog) – inspiriraju
  • Apsare (nebeske nimfe) – daju ljubavno-romantične savjete
  • Legendarne žene (koje su kroz povijest učinile velika postignuća) – motiviraju i daju savjete za uspjeh

Kada vas nešto muči, sklopite oči, umirite disanje, postavite pitanje i kliknite na kartice koje vas intuitivno privlače. Ako želite izvući novu karticu, kliknite na Shuffle, pa ponovo Pick a Card!